Vernieuwing

Vernieuwing; van levensbelang.

Levensvernieuwing, we noemen het ook geestelijke vernieuwing is voor een christen van het allergrootste belang. Het is een voortdurend proces dat begint als iemand zich bekeert, en als het goed is houdt het nooit op.
De volgende 2 teksten laten duidelijk zien dat het om dagelijkse vernieuwing gaat en waar die leidt.

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 2 Kor.4:16

Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper Kolossenzen 3:9-10

Over deze vernieuwing, en zijn vele facetten, schrijven we graag over op deze website.

Vernieuwing door herschepping

Wij kunnen zelf wel een beetje verandering aanbrengen in ons leven, maar de vernieuwing die we bedoelen is een verlossing en herschepping die door God wordt bewerkt. Als hulp om God beter te leren kennen en ook zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest gaan daar ook enkele artikelen over.

We schrijven meer over dit fantastische onderwerp in een aantal opeenvolgende artikelen.
Je zou kunnen beginnen met het artikel Vernieuwd worden. Daarin staan enkele teksten die laten zien hoe uitdrukkelijk de Bijbel er over spreekt

Voor wie nog geen christen is schrijven we ook iets over het christen zijn en hoe je christen wordt. Hoe verkeerd het ook is gegaan in iemands leven en hoe veel schuld je hebt opgebouwd, door de grote liefde van God en het offer van de Here Jezus kan je vergeving krijgen en een heel nieuw leven beginnen. zie de pagina christen worden

Als daar aanleiding toe is staat er onder aan het artikel een link naar een artikel op de website van Brunstad.org Soms verwijzen we naar active christianity.org

We hopen dat de inhoud tot hulp en zegen zal zijn voor de lezers.

Kijk ook eens op de website bemoedigende bijbelteksten. Daar staan nu meer dan 200 bijbelteksten die per onderwerp zijn gesorteerd.